Prijava

Baviš se znanstveno-istraživačkim radom u području kemije?

Želiš razmijeniti svoja znanja s kolegama?

Ovo je pravo mjesto na kojemu to možeš učiniti usmenim ili posterskim priopćenjem.

Voliš slušati kvalitetne izlagače kako govore o svojim znanstveno-istraživačkim radovima?

Želiš znati što je novo u svijetu čiste i primijenjene kemije?

Ovo je pravo mjesto na kojemu to možeš učiniti prisustvovanjem kao pasivni sudionik.